03. 09. 2019 v 16:00 se koná schůzka rodičů v Mateřské škole Libníč

VÁŽENÍ RODIČE,
V ÚTERÝ 3. 9. 2019 V 16:00 HODIN SE KONÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
PROSÍM, PROČTĚTE POZORNĚ ŠKOLNÍ ŘÁD NA STRÁNKÁCH ŠKOLY A INFORMACE K NÁSTUPU DO MŠ
www.mslibnic.cz
Žádám Vás o účast pouze dospělých, nevoďte s sebou děti.

PŘIJMEME UČITELKU NA PLNÝ ÚVAZEK DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBNÍČ

Vzdělání dle zákona: 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
Informace na tel. čísle 702 193 250
e-mail: mslibnic@seznam.cz

Zápis do MŠ Libníč 2019

23. 04. 2019 v 16:30 se koná schůzka rodičů v Mateřské škole Libníč

Program schůzky:

  • seznámení s prací pedagogických a provozních pracovníků školy – změny, ke kterým v MŠ dochází
  • zajištění provozu a organizace v MŠ
  • zajištění výchovně – vzdělávací práce v MŠ
  • zajištění akcí školy do konce školního roku – výlet, polytechnické vzdělávání – akce školy, které již byly realizovány
  • akce, které jsem připravila z projektu a které nás ještě v letošním a příštím školním roce čekají
  • zajištění výchovně – vzdělávací práce v MŠ
  • různé

01. 04. 2019 – Oznámení pověřence

27. 03. 2019 – Den otevřených dveří v MŠ Libníč

Dne 27. 3. 2019 od 8:00 hodin do 15:00 hodin Vás srdečně zveme na ukázku činností dětí a prohlídku mateřské školy.

Kulturní akce pro rok 2018-2019

24. 05. 2018 – Oznámení pověřence

17. 05. 2018 – Rozhodnutí o přijetí do MŠ Libníč

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí těmto účastníkům řízení
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Libníč.

Zápis do MŠ Libníč 2018

Rozpočet MŠ Libníč na rok 2017