Mimořádný zápis do MŠ Libníč

14. 12. 2017 od 10.00 do 13.00 hodin

Rozpočet MŠ Libníč na rok 2017

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Libníč

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí těmto účastníkům řízení
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Libníč.